Son activités

 • Carte Interactive

  Građa glavonožaca

  Carte Interactive

  Na interaktivnoj slici je prikazana građa glavonožaca. Ova slika sadrži najvažnije elemente unutrašnje građe. Zadatak učenika je da uoče i obeleže sve bitne elemente građe glavonožaca.

 • Carte Interactive

  Građa školjki

  Carte Interactive

  Na interaktivnoj slici je prikazana građa školjki. Ova slika sadrži najvažnije elemente unutrašnje građe. Zadatak učenika je da uoče i obeleže sve bitne elemente građe školjki.

 • Carte Interactive

  Грађа пужева

  Carte Interactive

  На интерактивној слици је приказана грађа пужева. Ова слика садржи најважније елементе унутрашње грађе. Задатак ученика је да уоче и обележе све битне елементе грађе пужева.

 • Devinette

  Ова група животиња припада бескичмењацима. Највећи број врста су паразити. Имају билатералан тип симетрије. Код њих долази до редукције чулног система.

 • Carte Interactive

  Митохондрије

  Carte Interactive

  На интерактивној слици је приказан пресек ћелијске органеле митохондрије. Митохондрије су ћелијске органеле присутне у ћелијама скоро свих еукариотских организама. Сматрају се централним местом метабо...