Son activités

 • Devinette

  dupljari

  Devinette

  Videćeš sliku jednog vodenog organizma. Na osnovu tvrdnji pogodi o kome je reč

 • Carte Interactive

  ćelija

  Carte Interactive

  Na slici su prikazane ćelijske organele: jedro, mitohondrije, goldzijev aparat, endoplazmatični retikulum, lizizomi. Prepoznaj koja organela se gde nalazi.