Son activités

 • Relier Mosaique

  RAZNOVRSNOST GOLOSEMENICA

  Relier Mosaique

  Na osnovu slike prepoznaj vrstu golosemenica...

 • Relier Mosaique

  Prepoznaj vrstu mahovina i paprati na osnovu slike...

 • Carte Interactive

  RAZMNOŽAVANJE MAHOVINA 2

  Carte Interactive

  Pažljivo prouči sliku a zatim pritiskom na dugme "play" prepoznaj sve korake u razmnožavanju i razviću mahovina...

 • Carte Interactive

  RAZMNOŽAVANJE MAHOVINA 1

  Carte Interactive

  Pažljivo prouči sliku a zatim pritiskom na dugme "play" prepoznaj sve korake u razmnožavanju i razviću mahovina...

 • Carte Interactive

  KLASIFIKACIJA BILJAKA

  Carte Interactive

  Pažljivo prouči osobine glavnih grupa biljaka a zatim pritiskom na dugme "play" proveri svoje znanje....

 • Carte Interactive

  GRAĐA MAHOVINE

  Carte Interactive

  Pravilno obeleži građu mahovine na slici...

 • Relier Mosaique

  Препознај врсту гмизаваца на основу слике....

 • Relier Mosaique

  RAZNOVRSNOST VODOZEMACA

  Relier Mosaique

  Prepoznaj vrstu vodozemca na osnovu slike....

 • Carte Interactive

  UNUTRAŠNJA GRAĐA ŽABE

  Carte Interactive

  Dobro prouči sliku unutrašnje građe žabe a zatim priritiskom na dugme "play" proveri svoje znanje....

 • Carte Interactive

  Пажљиво проучи слику грађе система органа за дисање и притиском на дугме "play" провери своје знање....

 • Relier Mosaique

  Повежи обољење органа за варење са одговарајућом сликом...

 • Carte Interactive

  Пажљиво проучи слику система органа за варење и притиском на дугме "play" провери своје знање....

 • Carte Interactive

  ГРАЂА ЧУЛА СЛУХА

  Carte Interactive

  Пажљиво проучи слику и обележи грађу чула слуха....

 • Carte Interactive

  ГРАЂА ОКА

  Carte Interactive

  Пажљиво проучи слику и обележи грађу ока...

 • Carte Interactive

  Пажљиво погледај слику пчеле и означи њене делове тела....

 • Relier

  Разврстај инсекте у одговарајућу групу....

 • Relier Mosaique

  Препознај врсту инсекта на основу слике...

 • Relier Mosaique

  Препознај врсту инсекта на основу слике....

 • Relier Mosaique

  На основу слике препознај врсту инсекта...

 • Relier Colonnes

  Повежи ДЕЛОВЕ ЦВЕТА са одговарајућим објашњењем....

 • Relier

  Изглед цвета зависи од начина опрашивања. Разврстај особине цветова у две групе према начину како се опрашују - ветром или инсектима....

 • Relier

  Сврстај следеће организме и њихове особине у одговарајуће групе....

 • Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ грађе мозга и улоге делова мозга. Притиском на дугме "play" провери своје знање тако што ћеш обележити део мозга где се налази одговарајући нервни центар...

 • Carte Interactive

  IZVORI ZAGAĐENJA VODE

  Carte Interactive

  Prepoznaj sve izvore zagađenja vode koji su prikazani na sledećoj slici....

 • Relier Mosaique

  Препознај врсту дрвећа у нашим листопадним шумама на основу слике....

 • Carte Interactive

  ГРАЂА ШКОЉКЕ

  Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ грађе шкољке и притиском на дугме "play" провери своје знање....

 • Relier Mosaique

  Препознај врсту шкољке на основу слике....

 • Relier Mosaique

  Препознај врсту пужа на основу слике...

 • Relier Mosaique

  STABLO - POJMOVI

  Relier Mosaique

  Poveži pojam vezan za izgled, vrstu i građu stabla sa odgovarajućom slikom...

 • Relier Mosaique

  PREOBRAŽAJI STABLA

  Relier Mosaique

  Poveži preobraženo stablo sa odgovarajućom slikom...

 • Carte Interactive

  ИСХРАНА ХИДРЕ

  Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ исхране хидре и притиском на дугме "play" провери своје знање....

 • Relier Colonnes

  Тачно повежи појмове и објашњења појмова о ЧЛАНКОВИТИМ ЦРВИМА....

 • Carte Interactive

  Пажљиво проучи шему грађе кичмене мождине,а затим притиском на дугме "play" провери своје знање....

 • Relier Mosaique

  BIOMI I KLIMA

  Relier Mosaique

  Poveži sliku bioma sa odgovarajućom klimom...

 • Relier Mosaique

  BIOMI SA SLIKAMA

  Relier Mosaique

  Poveži sliku bioma sa njegovim nazivom...

 • Carte Interactive

  MAPA BIOMA

  Carte Interactive

  Na mapi odredi položaj bioma....

 • Relier Colonnes

  КОРЕН - ПОЈМОВИ

  Relier Colonnes

  Тачно повежи појмове и објашњења појмова о грађи и улози корена....

 • Carte Interactive

  На уздужном пресеку корена уочава се ћелијска грађа корена. Пажљиво проучи слику а затим притиском на дугме "play" провери своје знање....

 • Carte Interactive

  На уздужном пресеку корена уочава се ћелијска грађа корена. Пажљиво проучи слику а затим притиском на дугме "play" провери своје знање....

 • Relier

  Grupiši osobine poprečnoprugastog, glatkog i srčanog mišićnog tkiva....

 • Carte Interactive

  GRAĐA SKELETNOG MIŠIĆA

  Carte Interactive

  Pažljivo prouči šematski prikaz građe skeletnog mišića i pritiskom na dugme "play" proveri svoje znanje....

 • Carte Interactive

  OBLICI SKELETNIH MIŠIĆA

  Carte Interactive

  Na slici muskulature čoveka odredi oblik poprečno-prugastih mišića....

 • Relier Mosaique

  KAKO IZGLEDAJU DOK RASTU?

  Relier Mosaique

  Neke od ovih biljaka koristimo svakodnevno ali da li bismo ih prepoznali u prirodi?...

 • Carte Interactive

  Pažljivo pogledaj ciklus razvića velikog metilja i pritiskom na dugme "play" proveri svoje znanje....

 • Relier Mosaique

  OSOBINE DUPLJARA

  Relier Mosaique

  Poveži osobine dupljara sa odgovarajućom slikom...

 • Relier Colonnes

  Prepoznaj oboljenja i povrede skeleta pomoću slika....

 • Relier Colonnes

  OBOLJENJA I POVREDE SKELETA

  Relier Colonnes

  Prepoznaj i poveži pojmove vezane za oboljenja i povrede skeleta čoveka....

 • Relier Mosaique

  OD ĆELIJE DO ORGANIZMA

  Relier Mosaique

  Poveži delove građe višećelijskog organizma sa odgovarajućom slikom...

 • Relier Mosaique

  OBLICI ĆELIJA

  Relier Mosaique

  Poveži oblik ćelija sa odgovarajućom slikom...

 • Relier Mosaique

  LABORATORIJSKI PRIBOR

  Relier Mosaique

  Poveži naziv laboratorijskog pribora sa odgovarajućom slikom...

 • Relier Mosaique

  Повежи биолошке дисциплине са одговарајућом сликом....

 • Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ грађе мозга и улоге делова мозга. Притиском на дугме "play" провери своје знање...

 • Carte Interactive

  ГРАЂА НЕФРОНА

  Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ грађе нефрона и притиском на дугме "play" провери своје знање...

 • Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ грађе нервне ћелије и притиском на дугме "play" провери своје знање...

 • Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ рефлексног лука и притиском на дугме "play" провери своје знање...

 • Carte Interactive

  РЕФЛЕКСНИ ЛУК

  Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ рефлексног лука и притиском на дугме "play" провери своје знање...

 • Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ грађе скелета доњих удова и притиском на дугме "play" провери своје знање...

 • Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ грађе скелета горњих удова и притиском на дугме "play" провери своје знање...

 • Carte Interactive

  СКЕЛЕТ ЛИЦА

  Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ грађе скелета лица и притиском на дугме "play" провери своје знање...

 • Carte Interactive

  СКЕЛЕТ ЛОБАЊЕ

  Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ грађе лобање и притиском на дугме "play" провери своје знање...

 • Carte Interactive

  ГРАЂА ДУГЕ КОСТИ

  Carte Interactive

  Пажљиво проучи шематски приказ унутрашње грађе кости и притиском на дугме "play" провери своје знање...

 • Carte Interactive

  UNUTRAŠNJA GRAĐA LISTA

  Carte Interactive

  Pažljivo prouči unutrašnju građu lista i pritiskom na dugme "play" proveri svoje znanje....

 • Carte Interactive

  Pažljivo pogledaj proces razmnožavanja breskve i pritiskom na dugme "play" proveri svoje znanje....

 • Carte Interactive

  GRAĐA CVETA

  Carte Interactive

  Pažljivo pogledaj šemu građe cveta i pritiskom na dugme "play" proveri svoje znanje....

 • Carte Interactive

  RAZMNOŽAVANJE PAPRATI

  Carte Interactive

  Pažljivo pogledaj ciklus razmnožavanja paprati i pritiskom na dugme "play" proveri svoje znanje....

 • Carte Interactive

  HLEBNA BUĐ

  Carte Interactive

  Pažljivo pogledaj sliku građe hlebne buđi i pritiskom na dugme "play" proveri svoje znanje....

 • Carte Interactive

  CARSTVA

  Carte Interactive

  Pažljivo prouči sliku i pritiskom na dugme "play" proveri svoje znanje...

 • Carte Interactive

  Грађу животињске ћелије можеш видети на следећој слици. Притиском на дугме "play" провери своје знање....

 • Carte Interactive

  Биљна ћелија

  Carte Interactive

  Грађу биљне ћелије можеш видети на следећој слици. Притиском на дугме "play" провери своје знање....

 • Carte Interactive

  Бактеријска ћелија нема организовано једро. Притиском на дугме "play" провери своје знање....

 • Relier

  Препознај и групиши патогене микроорганизме и њихове особине...

 • Relier Colonnes

  Повежи врсту имунитета и начин на који се стиче ...

 • Carte Interactive

  Органе имуног система можеш видети на следећој слици. Притиском на дугме "play" провери своје знање....

 • Devinette

  Обољење

  Devinette

  У овој загонетки крије се једно обољење. Имате право на три покушаја....

 • Carte Interactive

  Грађа коже

  Carte Interactive

  Органе коже можеш уочити ако пажљиво погледаш шематски приказ грађе коже. Притиском на дугме "play" провери своје знање....