Son activités

 • Mots Croisés

  Križanka o odpadkih

  Mots Croisés

  Reši križanko z vstavljanjem pojmov povezanih z odpadki. Pazi na to, da v križanko ne vpisuješ pojmov s šumniki (š,č,ž), ampak brez njih. Kjer je rešitev z več besedami, jih piši skupaj brez presledka...

 • Devinette

  Na zaslonu se vam bo pojavil oranžen kvadrat. Za malimi kvadratki se skriva iskan pojem. Najprej kliknite na gumb "Pokaži namig", nato pa vpišite vaš odgovor v okvirček pod oranžnim kvadrat. Zraven de...

 • Présentation

  Površinske vode

  Présentation

  Poglej si delitev površinskih voda.

 • Relier Mosaique

  Vodovje (spomin)

  Relier Mosaique

  Poišči pare.

 • Ordonner les Lettres

  Vodovje

  Ordonner les Lettres

  Iz premešanih črk oblikuj odgovor na zastavljeno vprašanje.

 • Relier Colonnes

  Vodovje v Sloveniji

  Relier Colonnes

  Poveži pojme z ustrezno sličico.

 • Compléter

  V prazna polja vstavi manjkajoče besede.

 • Mots Croisés

  Reši križanko, ki se nanaša na slovenske vode.

 • Ordonner les Mots

  Rastlinske čistilne naprave

  Ordonner les Mots

  Razvrsti dane besede v smiselno zaporedje.

 • Mots Mêlés

  Poišči pojme, ki so vezane na površinske in podzemne vode ter jih obkroži. Iščeš lahko v vseh osmih smereh.

 • Test

  Reši kviz o površinskih in podzemnih vodah.