Son activités

 • Test

  Test para repasar los conocimientos adquiridos en este itinerario de aprendizaje sobre la batería y otros instrumentos de percusión.

 • Relier

  En esta actividad tienes que relacionar entre ellos aquellos instrumentos de la batería que pertenecen a la familia de los idiófonos y los que pertenecen a la de los membranófonos, así como los que no...

 • Relier Mosaique

  Las partes de la batería

  Relier Mosaique

  Relaciona las imágenes de las diferentes partes de la batería con su nombre.

 • Carte Interactive

  Crea un acompanyament

  Carte Interactive

  Amb aquesta activitat hauràs de decidir quin acord és el correcte per acompanyar cada part de la melodia.

 • Carte Interactive

  Elements de la textura musical

  Carte Interactive

  Posa els noms dels elements que formen la textura musical en aquesta partitura.

 • Compléter

  Activitat pensada per treballar els continguts inicials de la classificació instrumental: material que vibra, família instrumental i subfamília instrumental.

 • Carte Interactive

  Aquesta activitat serveix per consolidar els aprenentatges sobre les diferents parts de la guitarra elèctrica i també del baix elèctric. Prem a sobre de cada part segons aparegui el seu nom.

 • Test

  Test per comprovar els coneixements adquirits sobre la línia melòdica, els intervals i l'àmbit d'una melodia.

 • Test

  Test per comprovar els coneixements adquirits sobre la formació d'escales musicals.

 • Relier Mosaique

  Les qualitats del so

  Relier Mosaique

  Activitat per relacionar les qualitats del so amb la seva representació gràfica.

 • Relier

  Activitat per relacionar diferents conceptes referents a les diferents qualitats del so.

 • Test

  Test per repassar els coneixements adquirits en aquest itinerari sobre la bateria i altres instruments de percussió.

 • Relier

  En aquesta activitat has de relacionar entre ells aquells instruments de la bateria que pertanyen a la família dels idiòfons i els que pertanyen a la dels membranòfons, així com tots aquells que no fo...

 • Relier Mosaique

  Les parts de la bateria

  Relier Mosaique

  Relaciona les imatges de les diferents parts de la bateria amb el seu nom.

 • Mots Roulette

  Roda musical 2ESO

  Mots Roulette

  Vocabulari musical