Son activités

 • Relier Colonnes

  os nomes das árbores

  Relier Colonnes

  Actividade destinada ao coñecemento das nosas árbores autóctonas

 • Relier Colonnes

  os nomes das árbores

  Relier Colonnes

  Actividade destinada a relacionar os nomes propios, topónimos e apelidos toponímicos coas nosas árbores autóctonas

 • Relier Colonnes

  Tipos de descricións

  Relier Colonnes

  Con este xogo profundizaremos nos diversos tipos de descrición de persoas: retrato, prosopografía, caricatura ou etopea. A ver se es quen de identificalas.

 • Dialogue

  O diálogo

  Dialogue

  A ver se sabes en que capítulo do libro aparece este diálogo entre dous dos seus personaxes

 • Compléter

  A ver se es quen de adiviñar as relacións de parentesco que hai entre algúns dos personaxes desta historia

 • Mots Mêlés

  Aquí atoparás nove nomes de personaxes que interveñen no libro As meigas de Lupa.