Son activités

  • Relier

    Zutabe batean hitzak agertuko dira, eta bestean zein hitz mota diren. Izenordainak eta adberbioak ez dira agertuko