Son activités

 • Relier Colonnes

  ATSOTITZAK 3

  Relier Colonnes

  Lotu ezazu gaztelaniazko atsotitz bakoitza euskarazko ordainaren hasierarekin

 • Test

  Zein da atsotitz bakoitzaren benetako esanahia?

 • Relier Colonnes

  ATSOTITZAK 1

  Relier Colonnes

  Lotu itzazu esaera zaharrak behar den eran

 • Test

  Marka ezazu zein atzizki onartzen dituen lexema bakoitzak. Badaude bi lexema atzizki bakarrarekin lotu daitezkeenak; gainerakoak bi, hiru, lau edo asko jota bostekin. Azterketa egunean, lexema bakoit...

 • Relier Colonnes

  LEXIKOA 4 - ANTONIMOAK

  Relier Colonnes

  Lotu ezker zutabeko elementuak eskuinekoarekin

 • Relier Colonnes

  LEXIKOA 3 - SINONIMOAK

  Relier Colonnes

  Lotu ezker zutabeko elementuak eskuinekoekin

 • Relier Colonnes

  LEXIKOA 2 - IZENONDOAK

  Relier Colonnes

  Lotu ezazu izenondo bakoitza dagokion definizioarekin

 • Relier Colonnes

  (5) LEXIKOA 2 - ESAMOLDEAK

  Relier Colonnes

  Lotu esamoldeak dagozkien esanahiekin

 • Relier Colonnes

  (5) LEXIKOA 1 - ESAMOLDEAK

  Relier Colonnes

  Lotu esamoldeak dagozkien esanahiekin

 • Relier Colonnes

  Lotu itzazu esanahiak eta esaerak

 • Test

  Aukera ezazu forma zuzena

 • Test

  Egizu aukera zuzena, hitz elkartuen idazkera zuzena(k) hautatuz.

 • Relier Colonnes

  LEXIKOA 7 - DEFINIZIOAK

  Relier Colonnes

  Lotu ezazu definizio bakoitza dagokion kontzeptuarekin

 • Relier Colonnes

  LEXIKOA 6 - sinonimoak

  Relier Colonnes

  Lotu itzazu sinonimo-bikoteak

 • Relier Colonnes

  LEXIKOA 5 - SINONIMOAK

  Relier Colonnes

  Lotu itzazu sinonimo-bikoteak

 • Relier Colonnes

  LEXIKOA 4 - SINONIMOAK

  Relier Colonnes

  Sinonimoak elkartu

 • Test

  Egizu aukera zuzena.

 • Relier Colonnes

  ESAERA ZAHARRAK

  Relier Colonnes

  Lotu itzazu esaerak eta esanahiak

 • Test

  Adieraz ezazu item bakoitzeko aukera zuzen bakarra zein den.

 • Relier Colonnes

  LEXIKOA 2 - SINONIMOAK

  Relier Colonnes

  Lotu elementuak esanahiaren arabera.

 • Relier Colonnes

  LEXIKOA 1 - SINONIMOAK

  Relier Colonnes

  Lotu itzazu elementuak esanahiaren arabera.

 • Relier

  IZLG-ADLG 2

  Relier

  Izenlagunak eta adizlagunak desberdindu

 • Compléter

  IZLG-ADLG 1

  Compléter

  Zer da hauetako bakoitza? (IZLG-ADLG) Gogora ezazu: Izenlagunek NOREN eta NONGO atzizkiak daramatzate; adizlagunek, gainerako guztiak, NOR, NORI eta NORK izan ezik.

 • Compléter

  Aditz-sistemak 2

  Compléter

  Adieraz aditz-forma bakoitzaren sistena zein den

 • Compléter

  Aditz-sistemak

  Compléter

  Indikatibo adizkiak orainaldian emanda, lehenaldian jarri.

 • Compléter

  Aditz-sistemak

  Compléter

  Adieraz ezazu zein sistematakoa den aditz-forma bakoitza: NNK, NNI edo NNINK

 • Compléter

  Aditz-izenak

  Compléter

  Osa itzazu esaldiak aditz-izenak behar bezala deklinatuz

 • Compléter

  Subjuntiboa 2

  Compléter

  Alda itzazu esaldiak aditz izenen ordez subjuntibo formez baliatuz

 • Test

  50, 60 eta 70eko hamarkadetako olerkigileei buruzko zenbait galdera

 • Compléter

  Subjuntiboa 1

  Compléter

  Eman aditzak subjuntiboan. Lehenbizikoak NOR dira (irreg.: NAIZ > NADIN) Ondorengoak N-NI (ZAIO > DAKION). Jarraian N-NK (-U- > -ZA- bihurtuz). Azkenak N-NI-NK (-I- > -IEZA-) Amaieran -N idatzi!

 • Compléter

  Aurki itzazu adierazitako NOR-NORI-NORK orainaldien lehenaldiko formak.

 • Compléter

  Agintera 2

  Compléter

  Osa itzazu esaldiak agintera formez baliatuz. NOR-NORI sisteman, hirugarren pertsonakoak besterik ez daude.

 • Compléter

  Agintera 1

  Compléter

  Osa itzazu hutsuneak NOR eta NOR-NORK sistemetako agintera formak erabiliz

 • Compléter

  NOR-NORI-NORK Hika

  Compléter

  Erantzun hutsuneak betez. Hikako formak beharko dituzu beti. Kontuan har ezazu zuka balira nola erantzungo zeniekeen...Mutil nahiz neska bezala erantzun behar duzu, orainaldian zein lehenaldian.

 • Carte Interactive

  Euskara nafarra - herriak

  Carte Interactive

  Adieraz ezazu herri bakoitza non dagoen

 • Carte Interactive

  Euskara nafarraren banaketa

  Carte Interactive

  Euskalki honen azpieuskalki eta tarteko hizkerak identifikatu beharko dituzu

 • Test

  Lotu ezazu baieztapen bakoitza dagokion idazlearekin

 • Carte Interactive

  Euskalkiak

  Carte Interactive

  Koka itzazu Koldo Zuazoren sailkapeneko euskalkiak zein bere lekuan

 • Compléter

  Osa itzazu hutsuean behar diren NOR-NORI-NORK erako laguntzaileak erabiliz. Orainaldia edo lehenaldia den zeuk erabaki beharko duzu, edota aditz formak atzizkiren bat behar duen.

 • Compléter

  Osa itzazu hutsuneak NOR-NORK erako formak erabiliz, Orainaldia edo lehenaldia, esaldiak eskatzen duenaren arabera.

 • Compléter

  EGON, ETORRI, IBILI, JOAN, EDUKI, ERAMAN, EKARRI eta JAKIN aditzen forma trinkoak lantzeko ariketa.