Son activités

 • Mots Mêlés

  La família

  Mots Mêlés

  Troba les paraules següents

 • Mots Mêlés

  les plantes

  Mots Mêlés

  ñjkhg

 • Mots Croisés

  Apostrofem

  Mots Croisés

  Endevineu les paraules a què pertanyen les següents definicions. Posteriorment, poseu l'apòstrof si és necessari.

 • Dictée

  Escriu correctament les següents oracions dictades anant amb cura amb els accents i les dièresi

 • Relier

  has d'enllaçar cadascuna de les paraules agudes, planes i esdrúixoles amb el seu grup corresponent. Que comence el joc!!