Son activités

  • Relier

    POTÈNCIES

    Relier

    Relaciona les següents expresions amb el seu resultat. NOTA: Treballem sempre amb potències d'exponent positiu.