Son activités

  • Mots Mêlés

    Sopa de Lletres

    Mots Mêlés

    Busca a la sopa de lletres 3 membres dels Beatles i 2 dels Rolling Stones

  • Carte Interactive

    Identifica els logos i els instruments dels 60s i relacionals amb els títols.