Créer une activité
Jouer Compléter
1 Wat ben je laat ! ____________________ je ____________________ weer ____________________ ? ( zich verslapen )
2 Ik ____________________ ____________________ ____________________ in de tijd , ik dacht dat het pas acht uur was . ( zich vergissen )
3 De oude man ____________________ ____________________ op het laatst niet meer . ( zich wassen )
4 De leerlingen ____________________ ____________________ niet dat ze meer tijd aan school moeten besteden . ( zich realiseren )
5 Het virus ____________________ ____________________ nu razendsnel . ( zich verspreiden )
6 Toen we ____________________ ____________________ ging het brandalarm . ( zich omkleden )
7 Plotseling bleef hij staan , ____________________ ____________________ ____________________ en begon te schelden . ( zich omkeren )
8 Ik ____________________ ____________________ niets meer van dat ongeluk . ( zich herinneren )
9 Als kind ____________________ ____________________ ____________________ altijd in de schoolvakanties . ( zich vervelen )
10 Wij ____________________ ____________________ de laatste tijd zo aan onze lawaaiige buren . ( zich ergeren )