Créer une activité
Jouer Compléter
De overgang van basisschool naar de middelbare school leidt vaak tot meer zelfstandigheid voor kinderen en ze leren ook beter omgaan met ____________________ . Toch heeft 42% van de jonge tieners in 2015 ____________________ goed nagedacht over hoeveel geld ze ____________________ of uitgeven . Dit is erg jammer want geld kun je gebruiken als ____________________ , rekenmiddel of spaarmiddel . Wopke Hoekstra ; minister van Financiën , zegt dat praten over geldzaken een goede manier is om kinderen al vanaf jonge leeftijd geld - bewust te maken . Dat kan bijvoorbeeld door ze eerst een ____________________ te laten kiezen en daarna een spaarplan te maken . Dit kunnen ze doen in de vorm van een mindmap , waarin ze ook zelf opschrijven wat hun spaar reden of ____________________ is . Onderzoekers zeggen dat de invloed van ouders op het geldgedrag zeer groot is . Sommige kinderen krijgen maandelijks ? 30 ____________________ van hun ouders waarvan het Niet - tastbaar geld , ook wel ____________________ geld genoemd , niet gecontroleerd wordt hoeveel er nog over is of niet . Tieners kopen / betalen dan goederen of ____________________ voor zichzelf . Deze mogelijkheid was er heel vroeger niet , want toen was er voornamelijk sprake van ____________________ ruil in plaatst van ____________________ ruil . Zoals veel mensen in Nederland heeft ook Piet na het interview van de minister , zijn doelen voor het jaar 2016 aangepast . Hij legt nu maandelijks 1 / 3 deel van zijn zakgeld apart onder zijn kussen om naar de Bioscoop te gaan , daardoor heeft hij nog ? 20 over . Over dit ____________________ krijgt hij helaas geen ____________________ . Van dit restant spaart hij 1 / 2 deel om 5 nieuwe spelletjes voor zijn x - box te kunnen kopen . Een spelletje kost ? 5 , daarom moet Piet 3 maanden sparen voordat hij de 5 spelletjes kan kopen . Helaas is hij ongeduldig om zo lang te sparen en besloot hij ____________________ bij zijn vriend Petrus af te sluiten . Op deze lening dient hij 10 ? boven het geleende bedrag aan ____________________ te betalen . Marjon vindt dit ____________________ geen slimme keus , het was beter geweest om zijn geld op de bank te zetten ook als de bank het ____________________ van de ____________________ rente steeds wijzigt .