Son activités

 • Compléter

  ESCRIU LES VOCALS

  Compléter

  ESCRIU: A - E - I - O - U

 • Relier

  RELACIONA

  Relier

  acivitat pensada per alumnat de FI1 on han de realciobnar la mateixa paraula escrita en lletra majuscula i minúscula