Son activités

 • Relier

  D`acord amb el següent quadre amb la identificació d´unes partides de cost, s´ha d´escollir que és cost històric i qual és estàndard

 • Mots Mêlés

  Reyes Magos

  Mots Mêlés

  descripción escrita en español

 • Relier Colonnes

  Relaciona els passos de la resolució de conflictes en el treball en equip, amb la seva descripció.

 • Test

  Respòn a les preguntes relacionades amb la gestió del temps, la presa de decisions i les reunions d'equip.

 • Video Quiz

  Respòn a les preguntes que trobaràs al llarg de vídeo, sobre el treball en equip i les reunions efectives.

 • Relier

  Selecciona en primer lloc les frases que empren un llenguatge concret, i en segon lloc, aquelles frases que empren un llenguatge inconcret.

 • Relier Colonnes

  Relaciona les frases de la primera columna, amb el parafraseig corresponent de la segona columna.

 • Video Quiz

  Mira el següent vídeo sobre "El poder del treball en equip" i respòn a les preguntes que aniràs trobant.

 • Relier

  Relaciona els conceptes: Quins conceptes estan relacionats amb el treball en equip i quins conceptes ho estan amb el grup de treball?

 • Video Quiz

  Respòn a les preguntes sobre la resolució de conflictes laborals.

 • Relier Colonnes

  Act. Unitat 5. Negociació

  Relier Colonnes

  Relaciona les fases de la negociació amb la seva definició.

 • Video Quiz

  Mira aquest video i respón les preguntes que aniràs trobant, per treballar la comunicació assertiva.

 • Relier Colonnes

  Relacionem els conceptes relacionats amb l'Acceptació de crítiques i valoracions.

 • Relier

  Identifica quines idees estan relacionades amb les crítiques constructives i destructives.

 • Carte Interactive

  Els CP dels Districtes

  Carte Interactive

  Relaciona cada Codi Postal amb el Districte de Barcelona

 • Relier Colonnes

  Act 3. Treball en equip

  Relier Colonnes

  Relaciona els conceptes del treball en equip amb la seva definició.

 • Relier Colonnes

  Treball en equip: L'hotel

  Relier Colonnes

  Relaciona cada membre de l'equip d'un hotel amb les seves responsabilitats. Com a equip, cadascú té unes responsabilitats per assolir els objectius en comú.

 • Relier

  Identifica quines accions afavoreixen el treball en equip i quines no ho fan.

 • Relier Colonnes

  Act 2. Gestió del canvi

  Relier Colonnes

  Relaciona cada idea de la gestió del canvi amb la seva imatge corresponent.

 • Relier

  Identifica quines idees es relacionen amb la tolerància i quines amb la frustració, que pateixen les persones durant els períodes de canvi.

 • Relier

  Identifica quines són les característiques que ens permeten tenir una alta motivació en l'àmbit laboral, i quines ens desmotiven al treball.

 • Relier Colonnes

  Relaciona cada parella relacionada amb els beneficis de la nostra motivació.

 • Relier

  Practica i aprèn a classificar les emocions, entre aquelles que són emocions bàsiques i les que són emocions secundàries.

 • Relier Colonnes

  Relaciona cada emoció bàsica amb la seva definició.

 • Relier Colonnes

  Activitat 2. El conflicte

  Relier Colonnes

  Relaciona les diferents definicions relacionades amb el concepte de "conflicte".

 • Relier

  Identifica quines accions ens permetran resoldre un conflicte, i quines no.

 • Relier Colonnes

  Act 3. Llengutage positiu

  Relier Colonnes

  Relaciona les frases per conèixer les característiques del llengutage positiu.

 • Relier

  Identifica quines frases corresponen al llengutage positiu i quines a un llenguatge negatiu.

 • Video Quiz

  A una escena de la pel·lícula "Del revés" podem observar la importancia d'escoltar activament. Analitzem aquest fragment responen unes preguntes.

 • Relier

  Selecciona les accions que calen EVITAR durant l'escolta activa.

 • Relier

  Agrupa i selecciona les característiques pròpies de l'empatia i després agrupa i selecciona les que no són empatia.

 • Relier

  Selecciona quins són els components de l'assertivitat i després selecciona els components que no ho són

 • Relier

  Selecciona les característiques que es corresponen amb la comunicació verbal oral i els que es corresponen amb la comunicació verbal escrita

 • Video Quiz

  E2 Treball en equip

  Video Quiz

  Mira el vídeo i contesta les preguntes

 • Compléter

  E3 Assertivitat

  Compléter

  Identifica de cada situació quina és la resposta assertiva, agressiva o passiva.

 • Carte Interactive

  E6 C3 MF1018 Movilización

  Carte Interactive

  Relaciona cada imagen con el nombre correcto de la posición corporal

 • Compléter

  Col·loca la paraula correcta en els espais perquè les frases siguin correctes: // Coloca la palabra correcta en los espacios para que las frases sean correctas:

 • Relier

  Selecciona i agrupa els aliments recomanats per a una persona amb disfàgia i per altra banda els aliments que ha d'evitar. // Selecciona y agrupa los alimentos recomendados para una persona con disfag...

 • Relier

  De les següents afirmacions, indica quines corresponen a dieta basal, tova o triturada. // De las siguientes afirmaciones, indica cuáles corresponden a una dieta basal, blanda o triturada.

 • Carte Interactive

  E8 C3 FCOO02 Senyals seguretat

  Carte Interactive

  Identifica cada senyal

 • Relier Colonnes

  Relaciona el color i la forma dels senyals de seguretat amb el seu significat.

 • Relier Colonnes

  Relaciona cada EPI amb le lesions que es poden produir si no s'utilitzen.

 • Relier Colonnes

  Relaciona els conceptes amb la seva definició

 • Relier

  Classifica els conceptes segons la tècnica preventiva corresponent

 • Relier

  Relaciona cada àrea i element a netejar amb el color de la baieta que utilitzaries per tal d'evitar la contaminació creuada. Relaciona cada área y elemento a limpiar con el el color de la bayeta que...

 • Relier Colonnes

  Relaciona els següents conceptes amb les seves definicions.

 • Relier

  Relaciona els següents components del ordinador segons sigui: Perifèrics, Hardware, Sistemes operatius, Software.

 • Carte Interactive

  E14 C1. UF0126- Residus

  Carte Interactive

  Classifica els següents residus al seu contenidor corresponent.

 • Carte Interactive

  Organitza els següents aliments a la nevera amb criteris de conservació eficient. Recorda que és molt important la temperatura de cada zona. Et recomanem que primer vegis el recurs audiovisual "Conse...

 • Relier Colonnes

  Classifica els components dels ordinadors

 • Relier

  Relaciona les següents pautes comunicatives amb una persona amb discapacitat auditiva en funció del moment de la conversa:

 • Relier

  Relaciona les següents pautes comunicatives amb una persona amb discapacitat auditiva en funció del moment de la conversa:

 • Relier

  Com treballem l’orientació temporal, espacial i personal? Quan estem amb una persona usuària, podem plantejar-li diferents preguntes per a treballar l’orientació espacial, temporal i personal. Relaci...

 • Relier

  Relaciona els següents indicadors d'alerta amb el tipus de maltractament que que pot presentar una persona en situació de dependència. Hi ha 3 indicadors correctes per a cada tipus de maltractament.

 • Compléter

  E24 C1. UF0121

  Compléter

  Completa la frase per tal de consolidar la definició del concepte de mecànica corporal.

 • Relier Colonnes

  Assenyala quin tipus de contracte és el més adequat per a cadascuna d'aquestes situacions (tria només un, el que creguis més adequat).

 • Relier Colonnes

  Relaciona els diferents tipus de contracte amb la seva definició

 • Relier Colonnes

  Relaciona cada ítem amb el complement salarial que li correspon

 • Relier Colonnes

  Assenyala quin tipus de contracte és el més adequat per a cadascuna d'aquestes situacions (tria només un, el que creguis més adequat).

 • Relier Colonnes

  Tipologies de contractes

  Relier Colonnes

  Relaciona els diferents tipus de contracte amb la seva definició