Son activités

 • Relier Mosaique

  porcentajes

  Relier Mosaique

  relacionar porcentajes con decimales y representación

 • Relier Mosaique

  porcentajes

  Relier Mosaique

  identificar porcentaje con fracción y con nº decimal

 • Mots Roulette

  repaso de contenidos de castellano del 2º trimestre para el tercer ciclo de primaria

 • Mots Roulette

  contenidos del 1er tirmestre de castellano del tercer ciclo de primaria

 • Compléter

  Definir palabras

  Compléter

  Completa las normas para definir sustantivos, adjetivos y verbos.

 • Compléter

  Completa con las palabras adecuadas.

 • Test

  Deurás assennyalar la que està ben escrita

 • Relier

  Identificar textos. Encuentra dos textos de cada tipo.

 • Relier

  Identificar textos. Encuentra dos textos de cada tipo.

 • Relier Colonnes

  Tipus de textos II

  Relier Colonnes

  Relaciona cada text amb el seu tipus

 • Relier Colonnes

  Tipus de textos I

  Relier Colonnes

  Relaciona cada text amb el seu tipus

 • Relier Colonnes

  Tipus de textos III

  Relier Colonnes

  Si ja has superat els nivells I i II, atreveix-te amb el III. Relaciona cada text amb el seu tipus

 • Relier

  Si ya has superado los niveles I y II, atrévete con el III. Encuentra dos textos de cada tipo.

 • Test

  Practicar les paraules i expressions claus per donar indicacions. Aquesta serà la teua posició a algunes preguntes ^v>< indica cap a on mires al començament.

 • Mots Roulette

  llengua i llengües

  Mots Roulette

  Conceptes sobre la llengua i les llengües e identitat de la Comunitat Valenciana

 • Mots Croisés

  Abreviatures

  Mots Croisés

  trobar el significat de cada abreviatura

 • Mots Roulette

  reuleta amb preposicions, conjuncios, intejeccions i més

 • Relier Colonnes

  regla de 3

  Relier Colonnes

  si 2 tiradas valen 10 puntos, ¿cuanto valdrá otro número de tiradas?

 • Compléter

  Preposiciones

  Compléter

  Completar frases con preposiciones

 • Mots Mêlés

  Buscar paraules que acaben en c i g