Son activités

 • Mots Mêlés

  operaciones basicas

  Mots Mêlés

  realizar operaciones combinadas: suma. resta, multiplicacion, division.

 • Mots Croisés

  operaciones matematicas

  Mots Croisés

  definicion de las operaciones basicas y propiedades de la multiplicacion