Son activités

 • Compléter

  Completa en el teu quadern la següent definició

 • Relier Colonnes

  Material de laboratori

  Relier Colonnes

  Relaciona amb fletxes els següents materials amb la utilitat que tenen en el laboratori galènic

 • Mots Mêlés

  utillatge laboratori

  Mots Mêlés

  utillatge per a l'elaboració de fórmules magistrals i preparades oficinals, i per al control de qualitat de matèries primeres i de producte acabat del NIVELL 1.

 • Mots Croisés

  utillatge laboratori

  Mots Croisés

  utillatge per a l'elaboració de fórmules magistrals i preparades oficinals, i per al control de qualitat de matèries primeres i de producte acabat del NIVELL 1.