Son activités

 • Relier

  Esta activitat servirà per a repassar la classificació dels diferents tipus d`aliments

 • Compléter

  ELS ALIMENTS

  Compléter

  Completa les frases següents col-locant la paraula que corresponga.

 • Test

  Esta activitat servirà per a repassar els continguts de la unitat