Son activités

  • Mots Mêlés

    De Griekse goden

    Mots Mêlés

    Vul de juiste begrippen vanuit de les in....

  • Compléter

    De woorden van Lettergetetter worden nu ingeoefend door ze aan de juiste zin (dus aan betekenis) te koppelen....