Son activités

  • Mots Mêlés

    Aquesta activitat consisteix en la recerca de les paraules que formen part de la cèl·lula animal i la cèl·lula vegetal.

  • Mots Mêlés

    Aquesta activitat consistirà a la recerca de paraules relacionades amb el descobriment del continent americà.

  • Mots Mêlés

    Esta actividad está relacionada con algunas de las palabras que tienen relación con TEA (Trastorno del Espectro Autista). El objetivo es la búsqueda de estos conceptos en la sopa de letras.