Créer une activité
Jouer Mots Roulette
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Z
Empieza por  
A
ACTIVIDADE QUE PERTENCE AO SECTOR PRIMARIO
Empieza por  
B
APELIDO DA MULLER POLA QUE SE APAIXONOU HERNRIQUE VIII
Empieza por  
C
LIBRO SAGRADO DO ISLAM
Empieza por  
D
CANDO SE PERDE SUPERFICIE FORESTAL POLA ACCIÓN DA ACTIVIDADE HUMANA FALAMOS DE
Empieza por  
E
NOME DUN FAMOSO HUMANISTA DOS PAÍSES BAIXOS
Empieza por  
F
O QUATTROCENTO, ETAPA DO RENACEMENTO, TIVO COMO CENTRO ESTA CIDADE
Empieza por  
G
PINTOU O CABALEIRO DA MAN NO PEITO
Empieza por  
H
PROVINCIA ANDALUZA
Empieza por  
I
INSTITUCIÓN DEDICADA Á SUPRESIÓN DA HEREXÍA (QUE RECHAZA A DOCTRINA RELIXIOSA)
Empieza por  
J
EN CASTELÁN, NOME DA NAI DE CARLOS I
Empieza por  
K
MONTAÑA NO HIMALAYA, A SEGUNDA MÁIS ALTA DO MUNDO, DESPOIS DO EVEREST.
Empieza por  
L
EN 1517 PUBLICOU 95 TESES, NAS QUE CRITICABA AO PAPA LEON X, E EXPOÑIA AS BASES PARA A REFORMA DA DOUTRINA CATÓLICA
Empieza por  
M
RIO NAVEGABLE AMERICANO O CUARTO MÁIS LONGO DO MUNDO
Empieza por  
N
QUE REINO CONQUISTOU O REI FERNANDO EN 1512 CANDO FALECEU A SÚA MULLER A RAIÑA ISABEL
Empieza por  
O
CAPITAL DE NORUEGA
Empieza por  
P
A SÚA CAPITAL E VARSOVIA
Contiene la  
Q
CONXUNTO DE ILLAS AGRUPADAS FORMAN UN....
Empieza por  
R
NOME DAS ENERXÍAS QUE SE OBTÉN A PARTIR DE FONTES INESGOTABLES
Empieza por  
S
POBO QUE HABITOU GALICIA E NORTE DE PORTUGAL DESDE 409-585
Empieza por  
T
NOME DO CONCILIO QUE TIVO LUGAR ENTRE 1545-1563 PARA TRATAR DE CONCILIAR CATÓLICOS E PROTESTANTES
Empieza por  
U
ABREVIATURA DE RAIOS ULTRAVIOLETA
Empieza por  
V
POBO XERMÁNICO QUE HABITOU HISPANIA, E A CAPITAL ERA TOLEDO
Empieza por  
X
CENTRO DE PEREGRINACIÓN NA IDADE MEDIA, XUNTO CON SANTIAGO DE COMPOSTELA E ROMA
Contiene la  
Z
GAS QUE ABSORVE O 90% DA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PROCEDENTE DO SOL, NOCIVA PARA A SAÚDE.