Créer une activité
Jouer Compléter
1 . De meerderheid van de cursisten ____________________ van het beluisteren van muziek . ( houden )
2 . De helft van de cursisten ____________________ graag naar sport op tv . ( kijken )
3 . Ongeveer 70% van de cursisten ____________________ voetbal leuk . ( vinden )
4 . Alle cursisten ____________________ dat ze te weinig vrije tijd hebben . ( vinden )
5 . Sommige cursisten ____________________ de Belgische keuken niet zo gezond . ( vinden )
6 . De meeste cursisten ____________________ niet zo tevreden over het Belgische openbaar vervoer . ( zijn )
7 . De minderheid van de cursisten ____________________ van het Belgische klimaat . ( houden )
8 . De meerderheid van de cursisten ____________________ graag naar de Nederlandse les . ( komen )
9 . Niemand ____________________ van in de file staan . ( houden )
10 . 20% van de cursisten ____________________ boksen interessant . ( vinden )