Créer une activité
Jouer Compléter
46 . Zuei besoak nekatu ____________________ ____________________
47 . Lagunak niri jostailua eman ____________________ ____________________
48 . Andereñoek neu agurtu ____________________ ____________________
49 . Neskak mutilengana joan ____________________ ____________________
50 . Horiek haiek pozik jartzen ____________________ ____________________
51 . Guk zu bakean utzi ____________________ ____________________
52 . Horrek haiek zigortuta utzi ____________________ ____________________
53 . Zuk gu haserre jarri ____________________ ____________________
54 . Horrek haiei sagarrak eman ____________________ ____________________
55 . Zuk niri liburua eman ____________________ ____________________
56 . Zuk ni pozik jarri ____________________ ____________________
57 . Horiek hura zigortuta utzi ____________________ ____________________
58 . Haurrek ez ____________________ ____________________ pilotarik nahi
59 . Guk zuek ez ____________________ ____________________ jo nahi
60 . Nik zu ez ____________________ ____________________ nah i