Créer une activité
Jouer Compléter
OS PLANETAS ROCHOSOS

Encóntranse entre o ____________________ e o cinto de ____________________
A superficie é ____________________ e teñen unha ____________________ e un ____________________ rochosos , o núcleo é ____________________