Créer une activité
Jouer Test
1. 
1. Τί θεραπεύει ὁ Φίλιππος;
A.
α' τοὺς πρόβατους
B.
β' τοὺς προβάτους
C.
γ' τὰ πρόβατα
D.
δ' τὸν πρόβατα
2. 
2. Ποῦ οἰκεῖ τὰ πρόβατα;
A.
α' ἐν τῷ κλήρῳ
B.
β' ἐν τῷ οἱκῷ
C.
γ' ἐν τῷ αὐλιῷ
D.
δ' ἐν νῷ
3. 
3. Τί ποιεῖ ὁ Δικαιόπολις ἐκ τῶν ἐλαιῶν;
A.
α' πρόβατα
B.
β' οἶνον
C.
γ' ἔλαιον
D.
δ' ἔλαιος
4. 
4. Τί ἐν νῷ ἔχουσιν ἡ Μυρρίνη καὶ ἡ Μέλιττα;
A.
α' βαδίζειν πρὸς τὴν κρήνην
B.
β' βαδίζειν οἴκαδε
C.
γ' οἴκαδε τρέχειν
D.
δ' τὰ πρόβατα ἀμέλγειν
5. 
5. Διὰ τί οὐκ ἐθέλει πονεῖν ὁ Δικαιόπολις;
A.
α' Ἐπειδὴ μάλα καθεύδει
B.
β' Ἐπειδὴ μάλα κάμνει
C.
γ' Ἐπειδὴ μάλα κάμνουσιν
D.
δ' Ἐπειδὴ μάλα τρέχει
6. 
6. Τί ἐθέλει ποιεῖν ὁ Δικαιόπολις;
A.
α' κάμνειν
B.
β' καθεύδειν
C.
γ' τρέχειν
D.
δ' πονεῖν
7. 
7. Πῶς βαδίζουσι πρὸς τὴν κρήνην ἡ μήτηρ καὶ ἡ θυγάτηρ;
A.
α' βραδέος
B.
β' ταχύς
C.
γ' τάχεως
D.
δ' βραδέως
8. 
8. Διὰ τί οὐ σπεύδουσιν;
A.
α' τὰς γάρ ὑδρίας φέρουσιν
B.
β' τὰς γάρ ὑδρίας φέρει
C.
γ' τὰς γάρ ὑδρίας φυτεύουσιν
D.
δ' τὰς γάρ πρόβατα φέρουσιν