Créer une activité
Jouer Compléter
1 . Nik liburuak irakur ____________________
2 . Zuek gure asmoak igar ____________________
3 . Zuk auto berria eros ____________________
4 . Bideko harriek gurpilak zula ____________________
5 . Udaltzainek mozkorrak isilaraz ____________________
6 . Zuk ni erraz mendera ____________________
7 . Guk zu lantegira eraman ____________________
8 . Zuek ezin ____________________ gu etxean har
9 . Nik ezin ____________________ zuek herri honetatik bota .
10 . Adiskide horiek ezin ____________________ zu horren gogorki zigor .
11 . Nork defendi ____________________ ni auzitegian ?
12 . Zuk berehalaxe eraman ____________________ gu Bilbora .
13 . Nik ezin ____________________ zu inoiz ahantz .
14 . Guk ezin ____________________ zu egoera horretan utz .
15 . Koldok zu erraz bota ____________________ lurrera .
16 . Nik semeari liburu hau eros ____________________
17 . Nik zuri zigarro bat har ____________________
18 . Guk lehendakariari gutun bat idatz ____________________
19 . Zuk amari buruzapi bat opari ____________________
20 . Zuk niri bazkari presta ____________________
21 . Ikasleek niri gezur bat esan ____________________
22 . Astoek guri hozka egin ____________________
23 . Nik zuri pospoloak eska ____________________
24 . Nik zuei ariketak eman ____________________
25 . Nik zakurrei hezurrak bota ____________________