Créer une activité
Jouer Oui ou Non
Kaarten 1
De eenheid van massa is newton (N).
Ja
Nee
Kaarten 2
De zwaartekrachtconstante op aarde is 9,81 m/s².
Ja
Nee
Kaarten 3
De massa van een object verandert afhankelijk van de locatie in het universum.
Ja
Nee
Kaarten 4
Het gewicht van een object op Mars is groter dan op de maan vanwege de hogere zwaartekracht op Mars.
Ja
Nee
Kaarten 5
De zwaartekrachtconstante is een maat voor de snelheid van objecten door de zwaartekracht.
Ja
Nee
Kaarten 6
Een object met een massa van 1 kg heeft een gewicht van 1 N op aarde.
Ja
Nee
Kaarten 7
Het gewicht van een object op de maan is kleiner dan op aarde vanwege de lagere zwaartekracht.
Ja
Nee
Kaarten 8
Het gewicht van een object is gelijk aan de massa vermenigvuldigd met de zwaartekrachtconstante.
Ja
Nee
Kaarten 9
Het gewicht van een object op Mars is gelijk aan dat op de maan.
Ja
Nee
Kaarten 10
Een object met een massa van 1 kg heeft een gewicht van ongeveer 9,81 N op aarde.
Ja
Nee
Kaarten 11
De eenheid van massa is kilogram (kg).
Ja
Nee
Kaarten 12
Een object met een massa van 10 kg heeft een gewicht van 10 N op aarde.
Ja
Nee
Kaarten 13
De zwaartekrachtconstante is een maat voor de versnelling die objecten ondervinden door de zwaartekracht.
Ja
Nee
Kaarten 14
De massa van een object blijft constant, ongeacht de locatie in het universum.
Ja
Nee
Kaarten 15
Een object met een massa van 10 kg heeft een gewicht van 98,1 N op aarde.
Ja
Nee
Kaarten 16
Het gewicht van een object is gelijk aan de massa gedeeld door de zwaartekrachtconstante.
Ja
Nee
Kaarten 17
De zwaartekrachtconstante op aarde is 10 m/s².
Ja
Nee
Kaarten 18
Een object met een massa van 1000 g heeft een gewicht van 100 N op aarde.
Ja
Nee
Kaarten 19
Het gewicht van een object op de maan is gelijk aan dat op aarde.
Ja
Nee
Kaarten 20
Een object met een massa van 1000 g heeft een gewicht van 9,81 N op aarde.
Ja
Nee