Créer une activité
Jouer Froggy Jumps
1. Караханилер мамлекетин ким негиздеген
A
Сатук Бура хан
B
Хайду хан
C
Барсбек хан
2. Чынгыз хан канчанчы жылы туулган
A
1155жыл
B
904жыл
C
1041жыл
3. Мухаммед кыргыз ким болгон
A
Монголдордун бийи
B
Кыргыздардын кол башчысы
C
Жоокер