Créer une activité
Jouer Relier
1. Instrumentos de Medición Básicos
2. Instrumentos de Medición Avanzados
3. Instrumentos de Medición en Física
4. Instrumentos de medición de longitud
5. Instrumentos de medición de peso
6. Instrumentos de medición de temperatura
7. Instrumentos de medición de tiempo

Regla

Termómetro de mercurio

Reloj

Pesas

Balanza

Termómetro infrarrojo

Cronómetro

Temporizador

Calibrador

Microscopio

Regla

Balanza

Cromatógrafo

Termómetro

Vernier

Báscula

Cinta métrica

Espectrofotómetro

Osciloscopio

Acelerómetro

Termómetro