Créer une activité
Jouer Froggy Jumps
1. Cal é a característica principal dos animais vertebrados?
A
Posúen dentes
B
Teñen un exoesqueleto
C
Presencia de columna vertebral
2. Cantas clases de vertebrados existen?
A
5
B
7
C
3
3. Cal destes animais é un vertebrado?
A
Lagosta
B
Tiburón
C
Augamar
4. Que caracteriza aos mamíferos?
A
Reprodución por ovos
B
Presencia de glándulas mamarias
C
Respiración por branquias
5. Cual de estos animais é un réptil?
A
Sapo
B
Cobra
C
Tartaruga
6. Que diferencia aos peixes dos outros vertebrados?
A
Respiración por branquias
B
Presentan plumas
C
Reprodución por ovos
7. Cal destes animais é unha ave?
A
Píntega
B
Pingüín
C
Crocodilo
8. Que caracteriza aos anfibios?
A
Pasan a súa primaira etapa da vida en augas doces.
B
Teñen escamas
C
Respiran por pulmóns
9. Cal destes animais é un anfibio?
A
Cobra
B
Tartaruga
C
Píntega
10. Que caracteriza aos réptiles?
A
Respiración por branquias
B
Pel seca e chea de escamas
C
Presenza de vello no corpo