Créer une activité
Jouer Compléter
Es coneix com a cant valencià d'estil o cant del valencià un conjunt de cants i músiques propis de ____________________ àrees del País Valencià , principalment d'àmbit ____________________ , emmarcats dins la seua tradició oral i que s'interpreten individualment per part de ____________________ coneguts com a cantadors , ____________________ en el context de situacions de tipus social i festiu . Podem dividir el corpus del ____________________ en dues ____________________ principals :

- Cant d'estil : es tracta d'una música de ronda o de ball que es canta ____________________ per instruments de corda , entre els quals destaquen la guitarra i el guitarró valencià . Per les seues característiques presenta una ____________________ amb els fandangos , ____________________ que s'estén per gran part d'Europa meridional i Amèrica i que al País ____________________ arriba fins a la Plana de Castelló .

- Albaes : és un cant exclusiu del territori valencià que s'interpretava a les rondes de ____________________ i que s'acompanya ____________________ per dolçaina i tabalet , o amb altres instruments de vent i percussió .

El cant ____________________ s'estén principalment per la zona costanera ____________________ , abastant aproximadament entre la Plana de Castelló al nord i la Marina al sud , amb alguns ____________________ que inclouen ____________________ l'Alacantí dins el seu territori . Cap a l'oest podem trobar la música fins a ____________________ com els Serrans , la Foia de Bunyol i la Canal de Navarrés , ja d'àmbit castellanoparlant . El territori ____________________ grosso modo amb zones que tradicionalment han desenvolupat una agricultura de ____________________ extensiu i amb ____________________ diòcesi ____________________ de València . El nucli dur del gènere , tanmateix , és l'Horta de València i la Ribera del ____________________ , amb la ciutat de València com a eix principal de producció de cantadors i innovacions .