Créer une activité
Jouer Compléter
Els animals són éssers ____________________ , per això ____________________ , s'alimenten , creixen , es reprodueixen i ____________________ .
A més , estimen les seues ____________________ i les cuiden , per això pateixen si les ____________________ .
Els animals que viuen amb les persones són ____________________ i els que viuen en llibertat i es cuiden ells mateixos , són animals ____________________ .
Alguns animals tenen el cos cobert de ____________________ , altres ____________________ i altres de ____________________ .