Son activités

 • Video Quiz

  VIDEO

  Video Quiz

  Aquesta activitat va complementada amb el text "El sant del pare". Consisteix en mirar el vídeo i contestar les preguntes que se't plantejen.

 • Mots Mêlés

  EL SANT DEL PARE

  Mots Mêlés

  Completa la sopa de lletres següent

 • Compléter

  EL SANT DEL PARE

  Compléter

  Omple el forat posant un sinónim de la paraula original del text "El sant del pare"

 • Devinette

  L'activitat va relacionada amb el text que els alumnes han hagut de llegir per treballar i potenciar la seva comprensió lectora.

 • Présentation

  Aquesta activitat ens presenta el text que serà l'eix conductor de les altres activitats.

 • Mots Croisés

  Aquesta activitat és un mot encreuat relacionat amb la lectura que hi ha el moodle "el sant del pare".

 • Test

  Aquesta activitat és de comprensió lectora i a través d'una lectura treballada a classe es fan les preguntes que els alumnes han de respondre. En el nostre cas la lectura es troba al moodle de l'assig...