Son activités

 • Test

  Deze oefening hoort bij je leerlingencursus pagina 10.

 • Devinette

  psychologie

  Devinette

  deze oefening gaat over waarnemen en observeren. voor informatie over de inhoud van deze oefening, zie leerlingencursus p.10

 • Relier

  communicatie

  Relier

  Zoek uit welke woorden bij elkaar passen.

 • Mots Croisés

  communicatie

  Mots Croisés

  Zoek de juiste woorden voor volgende omschrijving.

 • Ordonner les Lettres

  Karel de Grote

  Ordonner les Lettres

  noteer wat je van hem weet.

 • Compléter

  Vul de ontbrekende woorden in.