Son activités

 • Relier

  Jongere

  Relier

  Klik (en verbind) op 4 termen van de fasen van het individuatieproces zodat ze bij elkaar horen.

 • Relier Colonnes

  Jongere

  Relier Colonnes

  Formeel-operationele fase. Verbind de omschrijving/voorbeeld met het juiste begrip.

 • Mots Mêlés

  Jongere

  Mots Mêlés

  Begrippen over de jongeren.

 • Compléter

  Jongere

  Compléter

  Tekst over de ontwikkeling van de jongere. Klik op de woorden zodat ze op de juiste plaats in de tekst komen.

 • Video Quiz

  Jongere

  Video Quiz

  Ontwikkeling van de jongere.

 • Relier

  Jongere

  Relier

  Duid 6 begrippen aan die behoren tot het formeel-operationeel stadium van de denkontwikkeling.

 • Mots Croisés

  Jongere

  Mots Croisés

  Kruiswoordraadsel over de ontwikkeling van een jongere

 • Mots Croisés

  Mensen met een beperking

  Mots Croisés

  Beeldvorming rond de persoon met een beperking