Son activités

  • Mots Roulette

    L'activitat consisteix a pensar la forma verbal que apareix en cada lletra i apuntar-la en la llibreta. Guanya qui tinga més encerts.