Son activités

 • Compléter

  Metindekiboşlukları yandaki kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız. Öğrenciden metindeki boşlukları tamamlaması istendiğinde % 100 doğrulukla metni tamamlar.

 • Relier Mosaique

  Renkler

  Relier Mosaique

  Aynı renkleri birbirleriyle eşleştiriniz. öğrenciden aynı renkleri birbirleriyle eşleştirmesi istendiğinde % 100 doğrulukla aynı renk kartları birbiriyle eşleştirir.

 • Carte Interactive

  Ülkemizi Tanıyorum

  Carte Interactive

  Verilen bölge isimlerini haritada işaretleyiniz. Öğrenciye ülkemizdeki bölgeler söylendiğinde %100 doğrulukla söylenen bölgeyi işaretler

 • Ordonner les Lettres

  sesi bul

  Ordonner les Lettres

  Sesin hangi hayvana ait olduğunu bulunuz. Öğrenciye duyduğu sesin hangi hayvana ait olduğu sorulunca % 100 doğrulukla sesin hangi hayvana ait olduğunu bilir.

 • Relier Colonnes

  Duyu Organlarımız

  Relier Colonnes

  Duyu organlarımızın isimlerini verilen görsellerle eşleştiriniz. Öğrenci kendisine verilen duyu organları ile görselleri % 100 doğrulukla eşleştirir.

 • Relier

  Duyularımız

  Relier

  Aşağıda verilen duyu organlarıyla duyuları birbiriyle eşleştiriniz. Öğrenci kendisine verilen duyu organlarıyla duyuların eşlemesi istendiğinde %100 doğrulukla eşleştirir.

 • Mots Croisés

  Ali Baba'nın Çiftliği

  Mots Croisés

  Duyduğunuz hayvan seslerinin hangi hayvana ait olduğunu yazınız. öğrenci duyduğu hayvan seslerinin hangi hayvana ait olduğunu % 100 doğrulukla bilir.