Son activités

  • Compléter

    Completa la història és una activitat que consisteix en completar els buits per a que la història tingui sentit!

  • Mots Mêlés

    Troba'm

    Mots Mêlés

    Troba'm és una activitat que consisteix en trobar els noms dels color que van apareguent a la història!