Son activités

  • Relier Mosaique

    Aquesta activitat proposa la relació de les obres d'art més representatives amb els nom dels seus autors. A través de la imatge de l'obra i el nom escrit del seus autors l'alumne ha de relacionar aque...

  • Video Quiz

    A partir de la visualització del vídeo "Nunca le pidas a un niño que te preste atención" de Chema Lázaro, realitzat per la BBVA. S'exposaran una seria de preguntes tipus text on es plantejaran qüestio...

  • Relier

    En aquesta activitat dirigida a alumnes que cursen l'assignatura de "Història de l'Art", matèria troncal tant al batxillerat d’Humanitats i ciències socials com al batxillerat d’Arts. Aquesta activi...