Son activités

  • Test

    Respon a les preguntes per comprovar quant has aprés en aquesta unitat. Avaluarem els continguts de la unitat didàctica: Els microorganismes.

  • Relier

    Joc per a distingir entre les característiques d'un microorganisme eucariota i un microorganisme procariota

  • Mots Mêlés

    Cercar en l'encreuat els tipus de microorganismes que has estudiat.