Son activités

  • Compléter

    kleurconcepten

    Compléter

    invuloefening: lees de tekst en probeer de ontbrekende woorden in te vullen. kies uit de woorden die je rechts ziet.