Son activités

  • Carte Interactive

    Aparecerá un mapa de Europa coas mulleres máis destacadas historicamente dalgúns países. O xogo consistiría en escoitar o audio e posteriormente clikar no país no cal naceu esa muller importante. Re...

  • Relier Colonnes

    Relaciona cada frase con audio.