Son activités

  • Carte Interactive

    Art Gòtic

    Carte Interactive

    L'arquitectura gòtica catalana s'inclou dins del moviment cultural conegut com a art gòtic. Aquest estil arquitectònic s'estén per un llarg període de l'edat mitjana i varia d'un lloc a un altre, es d...