Son activités

 • Mots Croisés

  Crucigrama

  Mots Croisés

  Averigua as palabras a partir das pistas dadas....

 • Carte Interactive

  As capas da terra

  Carte Interactive

  Une o nome de cada cada coa súa correspondente imaxe....

 • Test

  Demostra todos os teus coñecementos sobre os movementos terrestres e as súas consecuencias....

 • Compléter

  Completa as frases coas palabras da marxe...

 • Mots Roulette

  Pasauniverso

  Mots Roulette

  Serás capaz de completar o rosco sen ningún fallo?...