Son activités

  • Test

    Funtzioen ezaugarri orokorren ezagutzak frogatzeko testa dugu.

  • Relier

    Koadrante desberdinetako angeluak erlazionatzeko ariketa da. Angelu osagarri, betegarri, aurkako angeluen eta 360º baino handiagoko angeluen erlazioak barneratzeko.