Son activités

 • Relier

  Relaciona 4

  Relier

  En aquest has de relacionar les paraules amb el seu significat....

 • Dictée

  Dictat 3

  Dictée

  En aquest exercici has de posar la dièresi i els accents on cregues....