Son activités

  • Relier

    Accentuació

    Relier

    Quines paraules porten accent obert i quines tancat....

  • Test

    Tria quina d' aquestes opcions conté l' acentuació adequada de la paraula corresponent....