Son activités

 • Mots Croisés

  Mots encreuats

  Mots Croisés

  Completa els Mots Encreuats...

 • Relier Colonnes

  Relacionar

  Relier Colonnes

  Relaciona les images amb la paraula corresponent...

 • Compléter

  Activitat diàleg

  Compléter

  Completa el diàleg amb les paraules adecuades....