Son activités

 • Mots Roulette

  PASSAGÈNERES

  Mots Roulette

  Activitat coneguda al programa de televisió "PASSAPARAULA" que aprofitem perquè els alumnes practiquen el pas de masculí a femení....

 • Dictée

  Amb esta activitat els alumnes aconseguiran aprendre els masculins i femenins més peculiars i amb els que més se solen confondre...

 • Mots Croisés

  ENCREUANT-SE LA VIDA

  Mots Croisés

  En aquesta activitat vorem si els alumnes són capaços de fer el plural de algunes paraules: -Els mots acabats en -a canvien aquesta vocal per -e. -En la majoria de casos, el plural es forma afegint ...